duke u ngarkuar...
Kujdes! Këtu është publikuar një përkthim automatik i Marrëveshjes së Përdoruesit në gjuhën tuaj. Versioni anglez i Marrëveshjes së Përdoruesit është i disponueshëm dhe ka efekt ligjor. Ju mund të kaloni gjuhën për të lexuar versionin në gjuhën angleze.

Përdoruesit Marrëveshje

1. Një faqe interneti e pritur në këtë fushë ofron shërbimet e saj për përdoruesit e regjistruar në përputhje me këtë Marrëveshje. Në rast mosmarrëveshjeje me ndonjë klauzolë të kësaj Marrëveshjeje, udhëzimeve ose ndryshimeve, ose nëse për ndonjë arsye nuk dëshironi të vazhdoni të përdorni këtë faqe, ju lutemi të largoheni nga kjo faqe.

2. Të gjitha shërbimet ofrohen "ashtu siç është". Çdo pretendim i përdoruesit në lidhje me përdorimin e këtij shërbimi nuk merret parasysh. Nuk garantojmë mungesën e gabimeve. Asnjë humbje nuk kompensohet.

3. Site nuk garanton operacion të pandërprerë, ne nuk japim asnjë paralajmërim për dështimet apo problemet e mundshme.

4. Faqja mundet në çdo kohë të modifikojë këtë Marrëveshje. Ju pranoni dhe pranoni këto kushte dhe kushte. Ju merrni përgjegjësinë e plotë për leximin periodik të këtyre Rregullave. Kjo Marrëveshje dhe parime të tjera të politikave të shërbimit të publikuara në këtë faqe ofrojnë një marrëveshje të plotë dhe ekskluzive mes jush dhe kësaj faqeje dhe rregullojnë përdorimin e këtyre shërbimeve.

5. Ju konfirmoni se jeni tashmë 14 vjeç dhe keni të gjitha të drejtat (ose me pëlqimin e kujdestarit) për të përmbushur të gjitha kushtet, obligimet, kërkesat dhe garancitë që rrjedhin nga kjo Marrëveshje dhe mund t`i përmbushni të gjitha këto kushte.

6. Përdoruesi garanton saktësinë e informacionit të dhënë gjatë regjistrimit dhe mungesën e kërkesave të palëve të treta.

7. Përdoruesi pranon të transferojë të dhënat e tyre personale, të cilat do të ruhen me ne kur përdorin faqen tonë. Serverat për ruajtjen e të dhënave personale mund të gjenden në çdo vend, pavarësisht nga vendi i përdoruesit. Të dhënat personale të përdoruesve rusë janë ruajtur në server në qendrën e të dhënave ruse. Të dhënat tuaja personale janë të njëjta për të gjitha projektet tona. Lista aktuale e projekteve që punojnë me një bazë të dhënash të vetme përdoruesi është në dispozicion në faqen "Rreth Nesh". Lista e projekteve tona mund të ndryshojë.

8. Përdoruesi pajtohet që të dhënat e tij personale (emri i plotë dhe adresa e emailit) mund të arrihen nga përdoruesi që e ka ftuar atë.

9. Vetë-regjistrimi i referimeve nga përdoruesit, si dhe ndërveprimi financiar me referimet e ftuara është i ndaluar.

10. Përdoruesi merr përsipër të rimbursojë të gjitha shpenzimet dhe shpenzimet e bëra si rezultat i veprimeve të tij (për shembull, kompensimi për çdo përmbajtje të paligjshme të postuar nga përdoruesi, ose kompensimi për dëmet e shkaktuara nga mashtrimet).

11. Përdoruesi pajtohet të pajtohet me të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat dhe ligjet e tjera.

12. Nëse dispozitat e kësaj Marrëveshjeje janë të paqarta ose të paqarta, kjo interpretohet vetëm në favor të faqes. Në rast të paqartësive ose mosmarrëveshjeve të tilla, përdoruesi merr përsipër të marrë sqarime duke kontaktuar departamentin tonë ligjor.

13. Vendi rezervon të drejtën të refuzojë të ofrojë shërbime për çdo përdorues në mënyrë të njëanshme, pa shpjeguar arsyet.

14. Respektimi i të gjitha udhëzimeve të publikuara në faqet funksionale të kësaj faqeje është e detyrueshme!

15. Përdoruesi pranon të mos përdorë metoda që anashkalojnë ose shkelin udhëzimet e faqes sonë.

16. Shërbimi ynë mund të paguajë tarifa shtesë për shërbimet e mëposhtme:

17. Politika e privatësisë është një pjesë integrale e Marrëveshjes së Përdoruesit dhe nuk mund të konsiderohet veç e veç. Kliko këtu për të lexoni politikën e Privatësisë.

Kujdes! Këtu është publikuar një përkthim automatik i Marrëveshjes së Përdoruesit në gjuhën tuaj. Versioni anglez i Marrëveshjes së Përdoruesit është i disponueshëm dhe ka efekt ligjor. Ju mund të kaloni gjuhën për të lexuar versionin në gjuhën angleze.

Ju lutem vini re

Ne kemi dërguar një lidhje për të verifikuar adresën tuaj të postës elektronike. Mos harroni të kontrolloni dosjen Spam. Nëse papritmas mesazhi mori në këtë dosje, kliko "Mos Spam!".

Nëse nuk merrni një email me lidhje me aktivizimin brenda minutës së ardhshme, klikoni këtu:

Te lutem prit sec.

Nëse edhe kjo përpjekje nuk arrin, ne rekomandojmë përdorimin e një adrese të ndryshme të postës elektronike për regjistrim.